Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (2022)

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (1)

Geschiedenis

De Griekse filosoof Plato was de eerste die op de proppen kwam met verhalen over een verdwenen stad op een eiland: Atlantis. Waar die stad en het eiland precies lagen, blijft onduidelijk. Er is geen enkel onweerlegbaar bewijs van het bestaan van Atlantis bekend. Nooit zijn er overblijfselen van het mythische Atlantis gevonden. Nochtans leeft het verhaal van Atlantis voort in talloze verhalen, boeken en films.

Sommigen beweren zelfs dat hun eigen volk afstamt van de hoogontwikkelde Atlantiërs. Lees hieronder meer over Atlantis, de verloren stad.

10. De legende van Atlantis

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (2)

Plato wordt over het algemeen beschouwd als een geloofwaardige historische bron. Daarom geloven veel mensen nog steeds dat Atlantis daadwerkelijk bestaan heeft. Plato hoorde het verhaal over Atlantis van familieleden, die het op hun beurt hadden vernomen van de Atheense dichter Solon. Volgens de geschriften van Plato bestond de stad Atlantis uit een reeks concentrische stukken land, die door grachten van elkaar gescheiden waren. Al deze grachten waren met elkaar verbonden door een kanaal, dat helemaal tot in het midden van de stad liep.

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (3)

Atlantis bereikte volgens Plato haar volle bloeiperiode 9.000 jaar voor zijn geboorte, nu dus ongeveer 11.400 jaar geleden. De bevolking van Atlantis leefde in een soort aards paradijs, met voedsel in overvloed en een schitterende fauna en flora. De Atlantische beschaving was gesticht door een soort halfgoden. Een of andere natuurramp (een aardbeving, tsunami of vulkanische uitbarsting) zorgde ervoor dat de eilanden en de stad overspoeld werden door de zee.

9. Waar lag Atlantis

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (4)

De benaming ‘Atlantische Oceaan’ doet vermoeden dat Atlantis ergens tussen het huidige Europa en het huidige Noord-Amerika in lag, maar ook dat is helemaal niet zeker. Volgens sommigen bevond Atlantis zich ergens in de Middellandse Zee. De eilanden Malta, Kreta, Cyprus en Santorini zouden vlak bij de locatie van het verloren gegane Atlantis liggen.

Volgens anderen was Atlantis gesitueerd ten zuiden van Spanje. Nog anderen beweren dat de Azoren de plaats aangeven waar Atlantis zich ooit bevond. Zelfs Antarctica wordt genoemd als een mogelijke locatie van de verdwenen stad. Andere kandidaten zijn onder meer: Mauritanië, Madagaskar, Indonesië, Scandinavië, Cuba, Egypte,… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zowat elke plaats op aarde is ooit genoemd als potentiële locatie van Atlantis. In feite weten we het gewoon niet. Atlantis is een mythische stad, waarvan het bestaan nooit wetenschappelijk is aangetoond en waarvan de ligging onbekend blijft.

8. Hoe groot was Atlantis?

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (5)

Dat is alweer koffiedik kijken, want uit de geschriften van Plato worden we niet veel wijzer. Volgens de Griekse wijsgeer was het eiland waarop Atlantis lag ‘groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar’. Het zou dus over een enorm groot eiland gaan, maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Als Atlantis in de Middellandse Zee was gesitueerd, zou het misschien een eiland geweest zijn zo groot als het huidige Kreta. Over de afmetingen van de stad Atlantis geeft Plato nauwkeuriger aanwijzingen. De stadskern had bijvoorbeeld een diameter van 1,7 kilometer en buiten de stad lag er een stuk landbouwgebied van 530 kilometer lang en 190 kilometer breed.

7. Hoe ontstond Atlantis?

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (6)

Volgens de legende speelde de Griekse zeegod Poseidon een hoofdrol in de ontstaansgeschiedenis van Atlantis. Poseidon werd tot over zijn oren verliefd op de mensenvrouw Kleito. De zeegod schiep een heuvelachtig eiland in de zee als cadeau voor zijn geliefde Kleito. Op dit eiland stichtte hij de stad Atlantis. De kinderen van Poseidon en Kleito, die half god en half mens waren, kregen elk een deel van het gebied. Poseidon kreeg volgens de overlevering vijf tweelingen, dus tien kinderen van Kleito, allemaal jongens. Elke zoon heerste over een tiende deel van het eiland. Zij werden later allemaal opgevolgd door hun zonen. Atlas was de eerstgeborene en hij werd de eerste koning van de stad Atlantis.

6. Het standbeeld van Poseidon

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (7)

Poseidon was volgens de legende de stichter van Atlantis. Het is dan ook begrijpelijk dat de bevolking van Atlantis ter ere van hem een kolossale tempel bouwde in het centrum van de stad, met een enorm gouden standbeeld van Poseidon in een strijdwagen, getrokken door zes gevleugelde paarden. De tempel was volgens de geschriften van Plato 200 meter lang en 90 meter breed. Het beeld van Poseidon raakte bijna de zoldering, die bestond uit ivoor, ingelegd met goud en zilver. Rond het standbeeld stonden honderd beelden van Nereïden, zeenimfen die de god Poseidon begeleidden, gezeten op dolfijnen.

5. Paleis van gevangenschap

Hoe verliefd Poseidon ook was op zijn vrouw Kleito, hij vertrouwde haar niet helemaal. Volgens de overlevering hield Poseidon zijn vrouw min of meer gevangen in het paleis op de heuvel waarop de stad Atlantis werd gebouwd. Poseidon zorgde ervoor dat wachters voortdurend de omgeving van het paleis in de gaten hielden. Indringers konden onmogelijk tot bij het paleis geraken, maar even goed kon Kleito het paleis niet verlaten zonder dat iemand haar zag.

4. De rijkdom van Atlantis

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (8)
Manfred Beck Arnstein

Volgens alle mythen en verhalen was de bevolking van stad Atlantis, en van het eiland waarop de stad lag, hoogontwikkeld. De beschaving van Atlantis kende een enorme bloeiperiode. De bevolking van de stad voorzag in haar eigen behoeften. De inwoners kweekten groenten, fokten dieren en hadden voedsel in overvloed. Een uitgekiend irrigatiesysteem zorgde voor vruchtbare landbouwgrond. Atlantis stond vol met prachtige gebouwen, waarin kostbare materialen waren verwerkt. De bevolking had overigens toegang tot zeldzame metaalertsen en kon hiervan hoogwaardig metaal maken. De hoogontwikkelde inwoners wisten ook hoe metaallegeringen, zoals brons, geproduceerd moesten worden. Overal in de stad schitterde het van kostbaarheden. Atlantis wordt in de verhalen van Plato daarom ook voorgesteld als een aards paradijs, een Utopia in de oudheid.

3. Het hardnekkige geloof in het bestaan van Atlantis

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (9)

Plato was, zoals gezegd, een vrij betrouwbaar schrijver. Wat hij beschreef, was over het algemeen waar. Omdat de geschriften van Plato de enige schriftelijke bronnen zijn over Atlantis, werd er lang geloofd in het bestaan van deze vergane stad. Zelfs tot op de dag van vandaag zijn er mensen die rotsvast overtuigd zijn van het bestaan van Atlantis.

Volgens ene Edgar Cayce (1877 – 1945), een zelfverklaarde helderziende, zou Atlantis ooit terug op aarde verschijnen in de vorm van nieuw land. Hij beweerde de volledige geschiedenis van de mensheid, vanaf de beschaving van Atlantis, in een visioen aanschouwd te hebben. De kracht van Atlantis was volgens hem afkomstig van kristallen. De complete kennis van de vroegere bewoners van Atlantis zou bewaard worden in een verborgen kamer die zich bevindt in een van de voorpoten van de sfinx van Gizeh (Egypte).

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (10)

Tal van organisaties organiseerden excursies om de resten van Atlantis te zoeken. Tot nu toe werd er niets gevonden. De bodem van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is vrij nauwkeurig in kaart gebracht, maar niets wijst erop dat er ergens ruïnes zouden liggen van een stad uit de oudheid. De theorie dat Atlantis zich onder ijskap van Antarctica zou bevinden, wordt tegengesproken door wetenschappers. Geologen weten dat Antarctica al tientallen miljoenen jaren onder een dikke ijskap ligt. Het gebied was dus ook 11.400 jaar geleden volkomen onbewoonbaar, laat staan dat er zich een bloeiende beschaving had ontwikkeld. Er zijn ook geen geologische sporen gevonden van enorme zeebevingen bij de Azoren die een volledig eiland van de kaart hadden kunnen vegen.

Atlantis prikkelt de verbeelding van fantasten en sciencefictionliefhebbers. Er duiken verhalen op over buitenaardse wezens die afkomstig zouden zijn van uit het sterrenbeeld Lier. Die hoogintelligente wezens, die veel groter waren dan de huidige mens en een leeftijd van 800 jaar konden bereiken, zouden volgens de ‘believers’ zo’n 50.000 jaar geleden naar de aarde zijn gereisd en daar Atlantis hebben gesticht. Volgens anderen was Atlantis niet meer of minder dan een kolonie op Mars, gesticht door een beschaving die van buiten ons zonnestelsel afkomstig was. De vreemdste verhalen doen de ronde over Atlantis, maar geen enkel wetenschappelijk bewijs van het bestaan van de stad werd tot nu toe gevonden.

2. Waaraan ging Atlantis ten onder?

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (11)

De bevolking van Atlantis was hoogontwikkeld en welvarend, en leefde naar verluidt in een aards paradijs. Toch zou er ook hebzucht en afgunst bestaan hebben tussen de inwoners van de utopische stad.

Onderlinge ruzies, machtsvertoon, corruptie: alle slechte menselijke eigenschappen kwamen op de duur naar boven op Atlantis. Dat was niets voor een volk dat afkomstig was van halfgoden, zo dacht oppergod Zeus. Het werd tijd om de bevolking van Atlantis te straffen. En net zoals in het Bijbelse verhaal over een zondvloed, zorgde Zeus ervoor dat een enorme vloedgolf het eiland vernietigde. Tot zover de vertelsels over een goddelijke inmenging in de ondergang van Atlantis.

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (12)

Maar wat kan er echt gebeurd zijn? Het is zeker mogelijk dat een enorme aardbeving, met een daarmee gepaard gaande vloedgolf of tsunami, een eiland vernietigt. Ook een gigantische vulkaanuitbarsting kan er de oorzaak van zijn dat een eiland onder water komt te liggen. De gigantische uitbarsting van de Krakatau (Indonesië) in 1883 toont aan dat een compleet eiland aan flarden kan worden gerukt door vulkanische activiteit. Gigantische natuurrampen die in de oudheid plaatsvonden, liggen misschien aan de basis van de mythe over Atlantis.

1. Kan Atlantis toch hebben bestaan?

Zoals gezegd, Plato was er niet de man naar om ongeloofwaardige verhalen te verzinnen. Hij had de legende over Atlantis via-via vernomen van afstammelingen van Solon, een Atheense dichter en politicus die leefde in de zesde eeuw voor Christus, meer dan honderd jaar voor de geboorte van Plato. Het is bekend van Solon dat hij veel reisde, veel gebieden heeft bezocht en veel mensen heeft ontmoet.

Mogelijk heeft Solon een aantal verhalen door elkaar gehaald, waaruit later de legende van Atlantis is ontstaan. Er zijn een aantal ware gebeurtenissen die misschien aan de basis lagen van de legende over Atlantis. Het eiland Thera in de Middellandse Zee (het huidige Santorini) werd in de 17de of 16de eeuw voor Christus getroffen door een enorme vulkaanuitbarsting. Die uitbarsting zorgde voor een enorme krater in het midden van het eiland. Het centrum van het oorspronkelijke Thera bevindt zich nu op de bodem van de zee. Lijkt sterk op wat er met Atlantis gebeurd zou zijn, niet? Thera splitste door de vulkanische uitbarsting in meerdere stukken.

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes (13)

Het huidige Santorini bestaat uit een ringvormige eilandengroep. De vorm van deze eilandengroep doet denken aan Plato’s beschrijving van Atlantis, met concentrische stukken land gescheiden door water. Ten tijde van de vulkaanuitbarsting bloeide op Thera en op het nabijgelegen Kreta de zogenaamde Minoïsche beschaving. De Minoërs beschikten over een lucratieve handelsvloot en dreven handel met andere eilanden in de Egeïsche Zee en streken in Griekenland. Ook dat klopt met de verhalen over de welvarende stad Atlantis.

Wat er niet klopt met de verhalen van Plato, is het tijdstip waarop het centrum van Thera naar de zeebodem zonk. Volgens geologen vond de eruptie op Thera plaats in de 17de eeuw voor Christus, wat dus vele honderden jaren vroeger was dan de ondergang van Atlantis volgens Plato. Hoe dan ook, het is heel goed mogelijk dat de werkelijke gebeurde vulkaanuitbarsting op Thera een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de legende over Atlantis.

Of Atlantis werkelijk bestaan heeft of niet, de mythe over de verloren gegane utopische stad blijft voortleven in onze moderne samenleving. Atlantisch vormt een interessant onderwerp voor hedendaagse boeken, tv-reeksen, films, computerspellen, stripverhalen, attracties in pretparken en kinderspeelgoed. Dat is allemaal vrij onschuldig, maar helaas vormde de mythe van Atlantis ook een inspiratiebron voor ideologen met minder goede bedoelingen. Het is erg verleidelijk om te beweren dat je eigen volk afstamt van de hoogontwikkelde, superintelligente en ‘bijna’ perfecte Atlantiërs. En dat is precies wat de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg deed in de jaren dertig van de vorige eeuw. Volgens hem stamde het superieure Arische ras af van niemand minder dan… de vroegere inwoners van Atlantis.

FAQs

Atlantis - 10 Weetjes over de beroemde gezonken stad - Alletop10lijstjes? ›

De Griekse filosoof Plato was de eerste die op de proppen kwam met verhalen over een verdwenen stad op een eiland: Atlantis. Waar die stad en het eiland precies lagen, blijft onduidelijk. Er is geen enkel onweerlegbaar bewijs van het bestaan van Atlantis bekend.

Wat is er bekend over Atlantis? ›

Atlantis was bevlekt van machtsvertoon, machtmisbruik, corruptie en inhalerigheid. God Zeus besloot om met de andere goden een passende straf te zoeken. Atlantis – een aards paradijs – verdween in de zee. Vloedgolven en aardbevingen maakten een eind aan de meest geavanceerde aardse beschaving tot dan toe.

Hoe is Atlantis gezonken? ›

De bevolking zou in overvloed en weelde leven en het eiland zou "groter zijn dan Noord-Afrika en Klein-Azië bijelkaar". Volgens Plato vielen de mensen van Atlantis uiteindelijk ten prooi aan macht en hebzucht. Als straf werd het eiland toen rond 9600 voor Christus vernietigd door de mythische God Zeus.

Wat heeft Plato met Atlantis te maken? ›

Het verhaal over Atlantis hebben we te danken aan de Griekse filosoof Plato (ca. 427 - 347 v. Chr.). In zijn dialogen Timaeus en Critias beschrijft hij een paradijselijk eilandenkoninkrijk, "groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar" waarvan de bewoners halfgoden waren en in overvloed en rijkdom leefden.

Welke god heerste over Atlantis? ›

Poseidon had Atlantis geloot om er over te heersen. Hephaistos en Athena leidden de Griekse staat.

Hoe het Atlantis ontstaan? ›

Atlantis bereikte volgens Plato haar volle bloeiperiode 9.000 jaar voor zijn geboorte, nu dus ongeveer 11.400 jaar geleden. De bevolking van Atlantis leefde in een soort aards paradijs, met voedsel in overvloed en een schitterende fauna en flora. De Atlantische beschaving was gesticht door een soort halfgoden.

Wat is de hoofdstad van Atlantis? ›

Aan de opstelling van de stad te zien zou Nan Madol wellicht een hoofdstad geweest zijn, een blakende stad van politieke macht en tevens ook het centrum van religieuze rituelen. De grote donkeren stenen muren tonen ook nu nog een bewijs van de enorme omvang van de locatie.

Wie heeft Atlantis ontdekt? ›

ROTTERDAM - De Amerikaanse onderzoeker Richard Freund claimt dat hij Atlantis heeft gevonden. Volgens Freund ligt het 'mytische' eilandenrijk onder een moerasgebied in zuid-Spanje, iets ten noorden van de stad Cadiz.

Wie is de koning van Atlantis? ›

Om Kleito te beschermen vormde Poseidon rond het eiland drie cirkels van water en twee van land. Kleito en Poseidon kregen samen vijf tweelingen. Atlas, de eerstgeborene van de eerste tweeling, werd koning van het eiland en het eiland werd naar hem vernoemd, Atlantis.

Hoe heet de verzonken stad? ›

Atlantis: De verzonken stad.

Wat is het Atlantis tijdperk? ›

Atlantis betekenis

Dit eilandenrijk heeft lang geleden bestaan, maar nu niet meer. Er bestaan verschillende visies op hoe oud Atlantis precies is: sommigen gaan ervan uit dat het honderdduizend jaar geleden (of nog langer geleden) heeft bestaan, en circa 10.000 jaar geleden ophield te bestaan.

Hoe komt de Atlantische Oceaan aan zijn naam? ›

Naam De naamAtlantische Oceaankomt het eerst voor op de kaarten van Mercator (1569) en is waarschijnlijk ontleend aan het mythische land Atlantis*, dat bewesten Zuid-Europa en Noord-Afrika moet hebben gelegen.

Wat heeft Plato gedaan? ›

Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was de stichter van de Atheense Akademeia, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het Westen.

Wat is een mythisch verhaal? ›

Een mythe is een verhaal over goden of halfgoden. Het geheel van al die verhalen noemt men mythologie. In principe heeft iedere cultuur zijn eigen mythologie. Meestal worden echter de verhalen uit de klassieke oudheid bedoeld, wanneer men het over mythologie heeft.

Welke Griekse god is de vader van de kleine zeemeermin? ›

Triton (mythologie)
Triton
Literaire bronnenMetamorfosen, Aeneis, De kleine zeemeermin
Verwantschap
OudersPoseidon en Amphitrite
SiblingsRhode, Kymopolea en Benthesikyme
10 more rows

Waar is de Atlantische Oceaan? ›

Met de Atlantische Oceaan wordt het S-vormige wateroppervlak ten oosten van Noord- en Zuid-Amerika en ten westen van Europa en Afrika bedoeld. Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen een Zuidelijke en Noordelijke Atlantische Oceaan. De grens ligt rond de evenaar.

Waar ligt de verzonken stad? ›

AMSTERDAM – De oudste verzonken stad ter wereld ligt voor de zuidkust van het huidige Griekenland. Dat hebben Britse wetenschappers vastgesteld aan de hand van potscherven. De resten van de stad met de naam Pavlopetri werden al in 1967 ontdekt op de bodem van de Middelandse zee.

Hoe kom je bij Atlantis Ibiza? ›

Route Atlantis Ibiza

Rijd je bij het Stop-bord naar rechts dan kom je bij Cala d'Hort, maar hier sla je linksaf. Na ongeveer 500 meter kan je bij het bordje "TORRE DES SAVINAR" rechtsaf. Via een onverharde weg kom je na een paar honderd meter op een soort van parkeerplaats.

Hoe duur is Atlantis? ›

Reserveer Online. Bij Wereldrestaurant Atlantis Almere geniet u al voor 2 uur all inclusive dineren vanaf € 35,95 per persoon, inclusief fris, huiswijn en bier. Meldt u bij de receptie aan wanneer het gezelschap compleet is.

Wat is een nieuwe Tijdskind? ›

Een nieuwetijdskind is een kind of een volwassene met spirituele gaven. Een volwassene kan dus ook een nieuwetijdskind zijn. Nieuwetijdskinderen staan open voor stemmingen, gevoelens en energieën om zich heen. Ze hebben een sterke intuïtie en zijn gevoelig voor de zichtbare en onzichtbare wereld om zich heen.

Wat was er voor Lemurie? ›

Lemurië was een land waar perfectie, harmonie, liefde, vrede en broederschap de basis voor onze huidige maatschappij vormt. De Lemuriërs hebben de ondergang zien aankomen en delen kennis en wijsheid verstopt in onder andere Peru. Er zijn daar ook zielen ondergedoken, zij worden later bekend als de pré-Inca's.

Hoe diep is de zee? ›

De gemiddelde diepte van de oceanen op aarde is ongeveer 3.960 meter. Dat is ongeveer dertien Eiffeltorens bovenop elkaar. Het diepste punt, de Marianentrog bij de Filippijnen, ligt op meer dan elf kilometer.

Hoeveel water in Atlantische Oceaan? ›

Het aantal liter water in de Grote Oceaan kan je bij benadering berekenen door de oppervlakte (165 200 000 km²) van de Oceaan en de gemiddelde diepte (4280m) met elkaar te vermenigvuldigen. Dan bekom je 707 056 000 000 000 000 m³. Dat is een gigantisch groot getal natuurlijk.

Wat voor dieren leven in de Atlantische Oceaan? ›

Het leven in de Atlantische Oceaan

Er is een grote diversiteit aan dieren en planten in de Atlantische Oceaan. Plankton is de basis factor in alle regio's. Het verstrekt voedsel voor vissen en de andere zeedieren. Koralen komen voornamelijk voor in de Caribische Zee en andere warme gebieden.

Waar is Plato geboren? ›

Welke eeuw leefde Plato? ›

De Griekse filosoof Plato Plato werd geboren in 428 of 427 v. Chr. in Athene. Zijn familie was welgesteld en betrokken bij de Atheense politiek.

Welk geloof had Plato? ›

In de tweede eeuw waren er christelijke wijsgeren die geloofden dat Socrates en Plato 'christenen vóór Christus' waren.

Wat zit er in de doos van Pandora? ›

Op een bepaald moment won de nieuwsgierigheid het en opende Pandora de doos. In een klap kwamen daar alle tegenslagen en onheil uit die een mens maar kunnen treffen: ziektes, verbittering, pijn en alle mogelijke kwaad. Als laatste kwam echter de hoop eruit, in de vorm van een vogel.

Wie of wat is Zeus? ›

Zeus is de oppergod in de Griekse mythologie en de hoofdbewoner van de berg Olympus. Hij is de zoon van de titanen Cronus en Rhea. In afbeeldingen is hij vaak te zien met de bliksemschichten die hij van de cyclopen ontving. Verder zijn onder meer de adelaar en de eik onlosmakelijk met hem verbonden.

Wie zijn de Griekse goden? ›

  • Zeus – heerser van de Olympus.
  • Hera – Godin van de Griekse vrouwen.
  • Dionysos in – Hestia uit.
  • Poseidon – de zeegod van de Grieken.
  • Demeter – Godin van de vruchtbaarheid.
  • Athena – godin van de wijsheid.
  • Apollo – god van de wijsheid.
  • Artemis – godin van de jacht.
Jun 27, 2022

Hoe zag Atlantis er uit? ›

Volgens Plato was de oude hoofdstad van Atlantis een streng geometrisch uitgebouwd systeem van concentrische cirkels met om beurten een ommuurd eiland en een kanaal, met een totale diameter van 22,5 km.

Wie is de koning van Atlantis? ›

Om Kleito te beschermen vormde Poseidon rond het eiland drie cirkels van water en twee van land. Kleito en Poseidon kregen samen vijf tweelingen. Atlas, de eerstgeborene van de eerste tweeling, werd koning van het eiland en het eiland werd naar hem vernoemd, Atlantis.

Wat is het Atlantis tijdperk? ›

Atlantis betekenis

Dit eilandenrijk heeft lang geleden bestaan, maar nu niet meer. Er bestaan verschillende visies op hoe oud Atlantis precies is: sommigen gaan ervan uit dat het honderdduizend jaar geleden (of nog langer geleden) heeft bestaan, en circa 10.000 jaar geleden ophield te bestaan.

Wat betekent Atlantische? ›

Atlantisch kan betekenen: betrekking hebbend op het mythologisch (verzonken) eiland waar de Atlantische oceaan zijn naam aan ontleent. betrekking hebbend op of afkomstig uit de Atlantische Oceaan. betrekking hebbend op de Atlantische Oceaan overbruggende zaken, ook wel: trans-Atlantisch.

De Griekse filosoof Plato was de eerste die op de proppen kwam met verhalen over een verdwenen stad op een eiland: Atlantis. Waar die stad en het eiland

Het is dan ook begrijpelijk dat de bevolking van Atlantis ter ere van hem een kolossale tempel bouwde in het centrum van de stad, met een enorm gouden standbeeld van Poseidon in een strijdwagen, getrokken door zes gevleugelde paarden.. De complete kennis van de vroegere bewoners van Atlantis zou bewaard worden in een verborgen kamer die zich bevindt in een van de voorpoten van de sfinx van Gizeh (Egypte).. De bodem van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is vrij nauwkeurig in kaart gebracht, maar niets wijst erop dat er ergens ruïnes zouden liggen van een stad uit de oudheid.. De vreemdste verhalen doen de ronde over Atlantis, maar geen enkel wetenschappelijk bewijs van het bestaan van de stad werd tot nu toe gevonden.. Hij had de legende over Atlantis via-via vernomen van afstammelingen van Solon, een Atheense dichter en politicus die leefde in de zesde eeuw voor Christus, meer dan honderd jaar voor de geboorte van Plato.

Geschiedenis De Griekse filosoof Plato was de eerste die op de proppen kwam met verhalen over een verdwenen stad op een eiland: Atlantis. Waar die stad en het eiland precies lagen, blijft onduidelijk. Er is geen enkel onweerlegbaar bewijs van het bestaan van Atlantis bekend. Nooit zij...

Als Atlantis in de Middellandse Zee was gesitueerd, zou het misschien een eiland geweest zijn zo groot als het huidige Kreta .. Volgens alle mythen en verhalen was de bevolking van stad Atlantis, en van het eiland waarop de stad lag, hoogontwikkeld.. Het eiland Thera in de Middellandse Zee (het huidige Santorini) werd in de 17de of 16de eeuw voor Christus getroffen door een enorme vulkaanuitbarsting.. Die uitbarsting zorgde voor een enorme krater in het midden van het eiland.. Volgens geologen vond de eruptie op Thera plaats in de 17de eeuw voor Christus, wat dus vele honderden jaren vroeger was dan de ondergang van Atlantis volgens Plato.

De top 10 beroemde verloren steden bestaat uit steden die daadwerkelijk hebben bestaan, maar waarvan de locaties in de loop der jaren in vergetelheid zijn

Tikal (400 v. Chr.. Hoewel Tikal onder zijn leiding in 711 n. Chr.. Aan het einde van de negende eeuw ging de stad ten onder aan de gevolgen van de jarenlange oorlogsvoering.. Groot-Zimbabwe was de hoofdstad van een rijk dat zich tussen 400 en 1.450 n. Chr.. In tegenstelling tot andere verloren steden is de ondergang van deze stad onduidelijk.. Chan Chan werd rond 850 n. Chr.. Chan Chan kent 9 van dit soort mausolea.. In 1470 werd Chan Chan door de Inca’s veroverd en is deze stad in de vergetelheid geraakt.. Memphis was van 3.000 tot 2.200 v. Chr.. door Darius I gesticht als het ceremonieel en politiek centrum van het Achaemenidische Rijk.. maakte Petra onderdeel uit van de Romeinse provincie Arabia.. Angkor Wat is een hindoeïstisch tempelcomplex dat onderdeel uitmaakt van de verloren stad Angkor.. werd de stad door Sulla veroverd en als koloniaal gebied toegevoegd aan het Romeinse Rijk.

Schon seit langer Zeit beschäftigt die Menschen das Rätsel um die Insel Atlantis. Der Mythos besagt, dass das prachtvolle Inselreich mitsamt aller seiner Bewohner innerhalb von nur einem Tag und einer Nacht komplett im Meer versank. Doch was steckt hinter dem Mythos? Gab es Atlantis wirklich? Und w...

In der Antike konnten die Seefahrer des Mittelmeers noch relativ sicher bis in dieses Gebiet segeln, dahinter warteten die unberechenbaren Weiten des "großen Ozeans" - und der Legende nach auch Atlantis.. Die Bewohner der Insel - die Atlantiden - sollen eine mächtige Seemacht gewesen sein, die große Teile von Europa und Afrika unterworfen hatte.. In der Nähe der Akropolis befanden sich auch die Häuser der Herrscher und der Mächtigen.. Seit der Entdeckung Amerikas glaubten viele Menschen daran, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis man auch hinter das Geheimnis von Atlantis kam.. Der Mythos um Atlantis ist aber nicht nur deshalb spannend, weil niemand weiß, ob es Atlantis wirklich gegeben hat.. Die bekannte Schriftstellerin Marion Zimmer-Bradley erzählt zum Beispiel in "Das Licht von Atlantis" die Geschichte zweier Priesterinnen auf Atlantis.. Bekannte Beispiele dafür sind die Fernsehserie "Stargate: Atlantis" oder der Disney-Zeichentrickfilm "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt", der im Jahr 2001 in die Kinos kam.. Viele Menschen sehen in "Atlantis" die Vorstellung von einer besseren Welt, von der man träumen kann - und die vielleicht doch irgendwo existiert...

Geavanceerde, eeuwenoude beschavingen zijn een populair onderwerp onder onderzoekers, geschiedkundigen, archeologen en wetenschappers. Ieder jaar worden we weer getrakteerd op een mysterieuze vondst die ons laat twijfelen aan de oorsprong van de mensheid en die ons doet verwonderen over de beschavingen die de Aarde heeft aanschouwen voordat wij er waren. We hebben veel bewijs gevonden dat suggereert dat er vóór ons ook beschavingen waren die zowel intellectueel als technologisch superieur waren. Toch wordt deze theorie nog steeds gezien als een fantasie; ondanks al het bewijs dit idee ondersteunt, wordt het door de mainstream nog genegeerd

Ieder jaar worden we weer getrakteerd op een mysterieuze vondst die ons laat twijfelen aan de oorsprong van de mensheid en die ons doet verwonderen over de beschavingen die de Aarde heeft aanschouwen voordat wij er waren.. Stel je de implicaties eens voor als men toegeeft dat er een extreem geavanceerd ras bestond, nog vóor het oude Sumer , één die barstte van de technologie die de onze ver vooruit is.. Een erkenning kunnen we nog niet geven, maar het lijkt steeds evidenter dat een enorme regio – continentaal of bestaande uit grote eilanden – is gezonken ten westen van de Zuilen van Hercules, ook wel bekend als de Straat van Gibraltar, en dat die ondergang plaatsvond in een niet al te ver verleden.. Hoe dan ook, de vraag van Atlantis wordt wederom gesteld aan de mannen der wetenschap, en aangezien ik niet geloof dat het ooit kan worden opgelost zonder de hulp van de oceanografie, leek het me vanzelfsprekend om het hier te bespreken, in deze tempel der maritieme wetenschap, en om dit probleem – lang veracht maar nu wederom verrezen – onder de aandacht van oceanografen te brengen, en onder de aandacht van iedereen die luistert, door alle tumult van de steden heen, naar het verre ruizen van de zee.”. Dat zijn de belangrijkste punten die Plato vertelt over Atlantis, Hij omschrijft het als een groots en machtig rijk, haast magisch, en hij zei dat ditzelfde rijk de vijand van de Hellenistische stadstaten was.. Ook schrijft hij hun macht en glorie toe aan hun uiteindelijke ondergang, dat de liefde voor deze door de ego gedreven verlangens die al snel onder de Atlantische koningen ontstonden, ze “weglokte” van “het pad van wijsheid en deugdzaamheid”.. Manly P. Hall vertelt ons ook dat, voor die natuurramp, een deel van de bevolking Atlantis al had verlaten en niet wilde toegeven aan de egoïstische neigingen die blijkbaar tot de teloorgang van Atlantis hebben geleid.. “Voordat Atlantis zonk, trokken haar spiritueel verlichte Ingewijden, die inzagen dat hun land verdoemd was omdat het van het Pad van het Licht was geraakt, zich terug van het noodlottige continent en zij namen met zich mee de heilige en geheime leer.. Het keert terug in de verminkte allegorieën van het ras van Kaïn, de reuzen, en die van Noah en zijn rechtvaardig geslacht.. Het conflict kwam tot een einde met het zinken van Atlantis, een beeld dat we terugzien in de verhalen over de vloed van Babylon en Moses.”

Atlantis is van alle tijden. In de meeste culturen heeft dit eilandenrijk een rol gespeeld in de sagen en legenden. Plato deed zogezegd als eerste ver...

De eilanders zouden achter de ‘Zuilen van Hercules’ hebben gewoond, de huidige Straat van Gibraltar.. Dat roept uiteraard vragen op over de ligging van Atlantis, volgens Plato een oord met bergen, rivieren, kortom alles wat men in een ‘gewoon land’ ook zou aantreffen.. Er doen allerlei speculaties de ronde over de ligging van Atlantis, dat volgens Plato groter zou zijn dan Noord-Afrika en Klein-Azië samen.. Er zijn vermoedens dat Atlantis mogelijk in de Atlantische Oceaan heeft gelegen, wellicht zelfs voor de kust van Florida, waar op de zeebodem aanwijzingen zijn gevonden over een verdwenen cultuur, maar niet meer dan dat.. Plato spreekt over 'voedsel in overvloed’, ‘veel natuurlijke hulpbronnen’ en ‘sappige weiden met een keur aan vee’, en een bevolking die in ‘volstrekte harmonie’ met zichzelf, met elkaar en met de omgeving leefde.. Ook is het wonderlijk dat Atlantis de aandacht had van de Griekse goden.. In elk geval zou dat de verklaring kunnen zijn van de hegemonie van de Griekse goden op dat eiland.Het mythische eiland Atlantis / Bron: Publiek domein , Wikimedia Commons (PD). De oude Grieken beschouwden de ‘wereld achter de Zuilen’ echter als een allesomvattende zee, die zover reikte dat het buiten het kenbare lag.. Snegurotchka, het Russische sneeuwmeisje Snegurotchka is een legende over een sneeuwmeisje dat uiteindelijk smelt door de warmte van de zonnestralen of van een v…

Schon seit langer Zeit beschäftigt die Menschen das Rätsel um die Insel Atlantis. Der Mythos besagt, dass das prachtvolle Inselreich mitsamt aller seiner Bewohner innerhalb von nur einem Tag und einer Nacht komplett im Meer versank. Doch was steckt hinter dem Mythos? Gab es Atlantis wirklich?

Der Meeresgott Poseidon Die Bewohner der Insel - die Atlantiden - sollen eine mächtige Seemacht gewesen sein, die große Teile von Europa und Afrika unterworfen hatte.. Das riesige Inselreich soll äußerst fruchtbar gewesen sein, denn Platon spricht von unzähligen Pflanzen und Früchten, die auf der Insel wuchsen.. Sie war das Herz des mächtigen Inselreichs.. Seit der Entdeckung Amerikas glaubten viele Menschen daran, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis man auch hinter das Geheimnis von Atlantis kam.. Geologen sind sich heute allerdings sicher, dass es um 9600 vor Christus an der von Platon beschriebenen Stelle keine große Insel im Atlantik gab.. Filmplakat von Atlantis aus dem Jahr 2001 Der Mythos um Atlantis ist aber nicht nur deshalb spannend, weil niemand weiß, ob es Atlantis wirklich gegeben hat.. Schon seit der Antike regt Atlantis die Fantasie vieler Menschen an.. Kennst du schon diese Artikel?

Werkstuk voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 9 december 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo)

Iedereen is eigenlijk op zoek naar de ideale staat, zodat de mensheid kan zien, zeker na 11 september, dat het zo niet hoeft te zijn en dat het ook anders kan. Het visionaire en dikwijls mystieke beeld dat opgeroepen wordt door alleen al de naam Atlantis, heeft ertoe bijgedragen dat het algemeen afgedaan wordt als een legende, in weerwil van het feit dat geleerden uit andere eeuwen vrij algemeen hebben aanvaard en in weerwil van de ontdekkingen op het land en de oceaan van de laatste honderd jaar.. Hij scheidde de berg waarop zij woonde rondom af, nadat hij hem goed omsloten had door afwisselend kleine en steeds grotere ringen van water en land eromheen te leggen, en wel twee van aarde en drie van zeewater – dus vijf in het totaal – deze lagen als cirkels om het midden van het eiland heen en waren overal even ver van elkaar verwijderd, zodat het midden van de berg voor mensen ontoegankelijk was, want schepen en scheepvaart bestonden in die tijd nog niet.. - De Citadel zelf zou aan de rand van de vlakte gestaan hebben, kennelijk ter plaatse van ‘een berg die nergens erg hoog was’, waar Euranor, de sterfelijke voorvader van de koningen van Atlantis, eertijds in een grot gewoond had met zijn vrouw en dochter;. - Beken en rivieren die op de berg ontsprongen, werden omlaag geleid in een gracht of geul die de vruchtbare vlakte bevloeide;. - Op een afstand van 50 stadiën (9 km) van de buitenkant van de laatste gracht stond een cirkelvormige muur die begon en eindigde bij de monding van het diepe kanaal dat in de zee uitmondde;. · De beschrijving en afmetingen van Atlantis zoals door Plato in de Critias vermeld, zijn in wezen juist en zijn verklaring dat het eiland even groot was als Libië en Azië samen, kan niet kloppen;. · Het hele Atlantis verhaal is pure fictie en bij het creëren van zijn onvolmaakte Atlanteaanse rijk was het niet Plato’s bedoeling dat de afmetingen ervan als iets anders gezien zouden worden dan als een symboliek om aan te geven hoe geweldig Griekenland wel niet was.. Plato Santorini Antartica Helgoland in de Noordzee Amerika Noordwest Afrika Tartessos Oost- Indië. Locatie in de Atlantische Oceaan V X V V V V V X. Aanwezigheid van kanalen voor de scheepvaart en irrigatie V X V V V X V V. Aanwezigheid van olifanten V X X X X V X V. De grootte van het continent V X V X V V V V. Tropisch klimaat V X X X V V X V. Aanwezigheid van vruchten met harde schil, vruchtvlees en water V X X X V X X V. Grootte van de bevolking V X X X V X X V. Aanwezigheid van mensen in dat tijdperk V X X X V V V V. Aanwezigheid van enorme constructies V X X V V V X V. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen V V X V X V X V. Gezonken continent V X V X X X X V. Moeilijk bevaarbare zee V X V X X X X X. Voorbij de zuilen van Heracles V X V V X V V X. Aanwezigheid van grote continenten in de buurt V V X V V V V V. Aanwezigheid van veel eilandjes V V X V X V V V. Bewijs van een grote beroering zoals een aardbeving of hevige overstroming V V X X X X X V. Mogelijkheid tot handelen met gebieden aan de ander kant van de oceaan V V X V X V V V. Rijkdom door aanwezigheid van veel metalen V X X X X X V V. Ver vooruitlopende technologie V X X X X X V V. Gelaagde opbouw van het land doormiddel van verschillende ringen V X X X X X X V. Aanwezigheid van grote gebergten of vulkanen V V X V X X X V. Goede tijd (periode) V X V X V X X V. Percentage goed 100 27,3 31,8 45,5 45,5 50 45,5 86,3. Als ik de beschrijving van Atlantis door Plato nader bekijk, zie ik dat zijn verhaal eigenlijk kennis bevat van de volgende punten:. - Een eilandenrijk dat duizenden jaren voor de geschreven geschiedenis bloeide:. - Dat het verbonden was met een tegenoverliggend continent via andere eilanden:. - Dat het toegankelijk was voor “ontdekkingsreizigers” die verantwoordelijk geweest schijnen te zijn voor het verspreiden van kennis over het Atlantische rijk in de antieke wereld;. - Dat het door een reeks van natuurrampen zoals aardbevingen en vloedgolven totaal onverhoeds is verwoest;. - Dat een onbevaarbare zee van modder en ondiepten nu de plaats innemen van de vroegere landmassa en verdere doorvaart naar het tegenovergelegen continent beletten.

Theorieën over de ligging van Atlantis, van groenland tot de Noordzee en de Zuidpool, herkomst van de Atlantisring en meer.l

Het verhaal van de Griekse wijsgeer Plato heeft in de loop der. eeuwen de meest uiteenlopende theorieën - de ene waarschijnlijker dan de andere - doen ontstaan over de. plaats van het geheimzinnige eilandenrijk Atlantis, dat in de. nevelen van de tijd verdween.. Hoewel het nog steeds niet vast staat of het. ooit echt heeft bestaan, zijn er tientallen mogelijke locaties van. het verloren paradijs geopperd aan weerszijden van de Atlantische. Oceaan en in de rest van de wereld.. De resten. van het legendarische Troje,. waaronder de indrukwekkende Leeuwenpoort, werden in 1891. blootgelegd door de Duitse archeoloog. H. Schliemann in West-Anatolië, een streek. aan de Zwarte Zee in het Noorden van Turkije.. Daarom houden veel onderzoekers het bij de Atlantische Oceaan,. die er zijn naam aan te danken zou hebben:. Het rijk Atlantis zou gevormd zijn geweest door een keten van kleine. eilanden en bergruggen in het midden van de Oceaan, die geografisch. de Oude (Het Westen en Afrika) en Nieuwe Wereld (Amerika) verbonden, met. uitlopers aan weerzijden van de Oceaan.. Door een ramp zou Atlantis. onder de golven zijn verdwenen en alleen de Azoren en de Canarische. Eilanden, zouden als toppen van de Midden-Atlantische bergrug boven. de zeebodem overgebleven zijn.. Aan de andere kant van de Oceaan, in de buurt van het eiland Bimini,. in de Bahama's, zijn in 1968 door duikers onderwaterconstructies. ontdekt, die misschien ook resten zijn van het oude Atlantis.. Kortom, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bestond ooit een. gemeenschappelijke oeroude cultuur (het Egypte van voor de farao's,. en het Pre-Columbiaanse Amerika (Inca's en Azteken), die aan de. oorsprong lag van het Bronstijdperk.. Het echtpaar Flem-Ath gelooft dat een groot deel van de Zuidpool. 12.000 jaar geleden in een gematigd klimaat lag, dat een beschaving. kon huisvesten, die ten onder ging toen het hele continent in de. greep van de ijzige poolkou kwam.. Het eerste exemplaar dateert uit de vroegste oudheid en. werd doorgegeven door de Kretenzen, de Feniciërs, en berustte. waarschijnlijk in de bekende bibliotheek van Alexandrië (Egypte) en. later in die van Constantinopel (het huidige Istanboel).

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 08/19/2022

Views: 6133

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.