PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (2022)

PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (1)

Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022

Op 5, 6, 8 en 9 augustus houdt de "Music of the Spheres World Tour" van Coldplay halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De concerten zijn uitverkocht. Graag zetten we alle praktische info op een rij zodat u goed voorbereid naar het concert kan komen. Dank om dit even door te nemen. We wensen u alvast een geweldig concert toe!

16u30 | Opening deuren
18u30 - 19u00 | Lous and the Yakuza
19u25 - 20u15 | H.E.R. (5 & 6/08) / London Grammar (8 & 9/08)
20u45 - 22u45 pm | Coldplay

*Deze timing is voorlopig en kan te allen tijde wijzigen.

Tijdens de concerten zullen bepaalde straten op de Heizelsite afgesloten worden voor alle verkeer. We raden aan om de auto thuis te laten en uw reis naar het Koning Boudewijnstadion op een duurzame manier te plannen. Zo vermijdt u filestress en draagt u bij aan de initiatieven van Coldplay om de CO²-uitstoot te verminderen.

Er wordt hard ingezet op openbaar vervoer. NMBS legt na afloop van de concerten speciale nachttreinen in. Het speciale Treinticket Coldplay kost slechts 10 euro. Ook MIVB versterkt het net naar aanleiding van de concerten. Een Event Pass voor een heen-en terugreis naar het Koning Boudewijnstadion met de MIVB-tram, bus of metro in Brussel is inbegrepen in uw concertticket.

Voor wie per fiets naar het stadion komt, voorzien we een kleine attentie. Er zijn twee gratis, bewaakte fietsparkings aan het stadion. Park & Bike is een aanrader voor wie niet in de buurt van het stadion woont. U neemt de fiets mee in de auto, parkeert deze net buiten Brussel en dan fietst u naar het Koning Boudewijnstadion.

Er worden concertbussen ingezet voor de prijs van 15 euro voor een heen- en terugrit vanuit verschillende steden in België.

Parkeren op de Heizelsite raden we af. Parking Trade Mart is uitverkocht. Parking C is toegankelijk en wordt uitgebaat door Brussels Expo.

Taxi’s gebruiken best afrit Jette, als andere afritten afgesloten zijn.

Alle mobiliteitsinformatie kan u terugvinden in de mobiliteitsmailing die u op vrijdag 8 juli ontvangen heeft of via deze link. De verkoop van de nachttreinen en concertbussen gaat snel, wees tijdig indien u nog een ticket wenst te bemachtigen.

PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (2)

PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (3)PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (4)PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (5)

We raden aan om lichtgepakt naar het concert te komen. Breng geen overbodige zaken mee. Laat tassen en rugzakken indien mogelijk thuis. Tassen en rugzakken zullen streng gecontroleerd worden. Mogen we uw medewerking vragen om uw ticket klaar te houden op uw smartphone en op eenvoudig verzoek van de medewerkers uw tas of rugzak te openen en de inhoud ervan te tonen? Ook zal u door een metaaldetectorpoort moeten alvorens u het stadion kan betreden. Bekijk hier het filmpje zodat u weet wat u kan verwachten bij de toegangscontrole:

Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld met betrekking tot zaken die wel en niet toegelaten worden in het Koning Boudewijnstadion. Een overzicht vindt u onderaan deze praktische mailing. Alles wordt in het werk gesteld om de controles zo vlot mogelijk te laten verlopen zodat u ten volle van een geweldige concertavond kan genieten. Nu al danken we u voor uw begrip en voor uw spontane medewerking.

Vind uw plaats in het stadion

Volg de indicatie ‘tribune’ of ‘veld’ en de overeenkomstige kleur!

Het middenplein (GRIJS) is enkel toegankelijk via tribune 1 (ROOD). Gebruik de ingang aan de Sportslaan voor ‘GA Floor – Ingang Sportslaan’. Begeef u naar de ingang aan de Marathonlaan (kruising met Boechoutlaan) voor ‘GA Floor – Ingang Marathonlaan’. Uw ingang staat vermeld op uw ticket in de rechterbovenhoek.

Wie een plaats in de tribunes heeft, volgt de kleur aangegeven op het ticket. Begeef u vervolgens naar het blok, de rij en zitplaats zoals vermeld op uw ticket.

Belangrijk! Houd uw ticket bij de hand op uw smartphone!

Goede afspraken maken goede vrienden. Een aantal belangrijke richtlijnen.

 • Betreding van het stadion impliceert instemming met mogelijke aftasting en inspectie van tassen en rugzakken. Bij weigering kan de toegang verboden worden.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor de identiteit van de concertganger te verifiëren.
 • Deze voorwerpen zijn niet toegelaten in het stadion: wapens, messen, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd, drugs, explosieven, vuurwerk, glas, blik, brik, plastic flessen, sprays (deodorants, parfums), alcoholische en non-alcoholische dranken, camelbags/waterrugzakken, grote rugzakken (> 45 cm hoogte, > 30 l inhoud), tripods (statieven), selfiesticks, drones, professionele foto-, film- en/of opname-apparatuur, tablets, aluminium drinkbussen/drankbekers/gamellen, toeters of andere voorwerpen die veel geluid maken, lasers, zaklampen, dekens, bankjes,(klap)stoelen, paraplu’s, manden, frigoboxen, (motor)fietsen, skateboards, skates, flash op smartphones, opblaasbare voorwerpen zoals strandballen en ballonnen en frisbees. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan op elk moment worden aangevuld.
 • Van alle vlaggen, banners, spandoeken en bordjes zullen palen of stokken verwijderd worden. Deze objecten mogen niet groter zijn dan een A4-formaat (= 29.7 cm x 21 cm). Maximum 1 A4 per persoon toegelaten. Op deze objecten mogen geen politieke, religieuze of ongepaste woorden staan.
 • Deze voorwerpen zijn wel toegelaten in het stadion: niet-drinkbare vloeistoffen en gels in verpakkingen tot 100ml (met een maximum van 1 liter in totaal), doorzichtige en lege herbruikbare plastic drinkbussen, kleine en niet-professionele camera’s, mobiele telefoons en smartphones, zonnebrillen, hoedjes en medicijnen: indien u medicatie op voorschrift bijheeft, gelieve het doktersattest voor te leggen.
 • Het heeft geen zin om cadeaus mee te brengen voor de artiest.
 • Het is niet toegelaten om illegale merchandise te verkopen in of buiten het stadion. De verkoop van officiële tour merchandise geschiedt uitsluitend binnen het stadion.
 • Folders uitdelen of samplen van producten in of rond het stadion is niet toegelaten.
 • Kamperen is ten strengste verboden.

 • Door het betreden van het stadion stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u opgenomen kan worden in gelijk welke film, foto, audio- of audiovisuele opname, en dat deze gebruikt kan worden in gelijk welke media en voor gelijk welke doeleinden, en dit op gelijk welk tijdstip/welke plaats. Dit is eveneens van toepassing voor opnames door politie of security in het kader van de veiligheid.
 • Door het betreden van het terrein verklaart u akkoord te zijn met de verkoopsvoorwaarden.

Coldplay is een cashless evenement. Aan de top-up punten ontvangt u een unieke Coldplay cashless kaart om op te laden. U kan ook de Payconiq by Bancontact app gebruiken om heel snel en eenvoudig waarde op uw kaart te zetten. Scan de QR-code op de kaart, voeg een bedrag toe en begeef u naar de drank- en eetstanden. De cashless kaart is geldig gedurende de 4 concertdagen indien u voor meerdere concerten tickets kocht.

Als u aan de bar een drankje bestelt, wordt er 1 euro waarborg aangerekend voor uw herbruikbare beker of 0.20 euro voor uw PET-flesje. Indien u deze na gebruik inlevert in één van de verzamelpunten, wordt de waarborg terug op uw cashless kaart gezet. Op deze manier dragen we samen bij aan een concert met zo min mogelijk afval.

Belangrijk: Na 9 augustus 2022 kan u via deze website de resterende waarde op uw cashless kaart terugvorderen. Hiervoor wordt 1 euro service fee in rekening gebracht. De periode om een terugbetaling aan te vragen loopt tem 31 augustus. Na deze datum is het niet meer mogelijk om een terugbetaling aan te vragen. De terugbetaling kan enkele weken in beslag nemen.

PRAKTISCH: Coldplay - Koning Boudewijnstadion, Brussel | 5-6-8-9 augustus 2022 | Live Nation België (6)

Coldplay doet er alles aan om de “Music of the Spheres World Tour” zo duurzaam en koolstofarm mogelijk te maken. Om onze bijdrage te leveren, zal Live Nation herbruikbare bekers, watervulstations en mobiliteitsincentives aanbieden en samenwerken met een lokale voedselbank om een teveel aan voedsel te doneren. Wenst u ook uw steentje bij te dragen? Denk daarbij aan ons actieplan duurzame mobiliteit voor uw vervoer naar en van het concert.

Klik hier voor meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van Coldplay.

Iets verloren? Gelieve na het concert contact op te nemen met info@livenation.be.

We willen een veilige plek zijn waar iedereen zich welkom en comfortabel voelt. Een plek zijn waar niemand wordt blootgesteld aan discriminatie, kritiek of intimidatie.

Zorg voor jezelf en je vrienden. En zeg ja tegen hulp als je dat nodig hebt. Onze crew is happy to help en onze We Care A Lot hotline is 24/7 bemand. Een Whatsappberichtje naar +32 78 51 15 79 is jouw lijn naar snelle hulp.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 06/10/2022

Views: 6263

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.