Praktisch pagina | Low Emission Zone (2022)

Ga naar inhoudGa naar navigatie

Welke impact heeft de lage-emissiezone (LEZ) op de luchtkwaliteit?

Door het verkeer van de meest vervuilende voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk aan te verbieden, helpt de lage-emissiezone (LEZ) de uitstoot van verontreinigende stoffen door het wegvervoer te verminderen.

De eerste resultaten van de LEZ zijn bemoedigend. In slechts twee jarentijd is het aantal oudere dieselvoertuigen in het verkeer aanzienlijk gedaald en zijn ook de hoeveelheden NOx en PM2.5 die door auto's worden uitgestoten, afgenomen. In het evaluatierapport 2019worden deze resultaten gedetailleerd beschreven.

Op middellange termijn wordt verwacht dat de luchtkwaliteit op het volledige grondgebied zal verbeteren dankzij de LEZ. Leefmilieu Brussel verwacht dat de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 tussen 2020 en 2025 in alle meetstations in het gewest zullen worden nageleefd, zoals uiteengezet in de studie over de verwachte effecten van de LEZ. Deze evolutie zal de levenskwaliteit en de gezondheid van alle Brusselaars ten goede komen.

Onze gezondheid op het spel

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangetoond dat een slechte luchtkwaliteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Verontreinigende stoffen afkomstig van het wegvervoer zorgen namelijk voor een toename van:

 • Ademhalingsaandoeningen, zoals astma
 • Irritatie van de ogen en de neuswanden,
 • Hoesten en bronchitis,
 • Hart- en vaatziekten,
 • Risico op beroerte, hartaandoeningen en longkanker.

Ouderen, kinderen en zieken zijn het kwetsbaarst.

In 2018waren er in België 7.400 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan fijnstof, 1.200 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan stikstofdioxide en 350vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan ozon. Dat blijkt uit het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap.

Door de meest vervuilende voertuigen de toegang tot de stad te ontzeggen, helpen we de luchtkwaliteit te verbeteren voor iedereen. Daarom worden de toegangsvoorwaarden van de LEZ de komende jaren geleidelijk aan steeds strenger.

Op welk grondgebied wordt de LEZ geïmplementeerd in Brussel?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. De Ring en bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings, vallen hier niet onder.

Aan de ingang van het Brussels Gewest zijn verschillende ‘Park and Ride’-transitparkings (P+R) toegankelijk voor voertuigen die niet voldoen aan de toegangscriteria van de LEZ: de parkings van Stalle, Ceria-Coovi, Lennik en Kraainem. Op deze parkings kunt u veilig parkeren en snel het centrum van de stad bereiken met het openbaar vervoer. Verschillende vervoerswijzen combineren is de ideale manier om zich in Brussel te verplaatsen, zowel voor inwoners als voor pendelaars en bezoekers die files en parkeerkosten in de stad willen vermijden.

Sommige toegangswegen tot bepaalde overstapparkings alsook tot delen van wegen die naar de Ring leiden niet tot de Lage-Emissiezone behoren :

Toegangswegen naar de parking Stalle

 • Stallestraat: tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
 • Marschalkdreefje
 • Sterstraat: tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking

Toegangswegen tot de parking Coovi, parking Lennik en tot de Ring

 • De Bergensesteenweg : tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring (R0)
 • De Josse Leemenslaan
 • De Henri Simonetlaan
 • Het Henri Simonetrondpunt
 • De Joseph Wybranlaan : tussen de gewestgrens en het Henri Simonetrondpunt
 • De Lennikse Baan : tussen de gewestgrens en op het kruispunt van de Josse Leemenslaan

Toegangswegen tot de parking Kraainem

 • De Wezembeeklaan : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
 • De Emmanuel Mounierlaan : tussen de Wezembeeklaan en de Palestrelaan
 • Woluwedal: tussen de gewestgrens en de Hippokrateslaan
 • De Hippokrateslaan
 • De Palestrelaan

Toegangswegen tot de parking UZ Brussel

 • De Dikke-Beuklaan
 • De rotonde op de Laarbeeklaan die toegang geeft tot de Dikke-Beuklaan

Toegangswegen tot de Ring -Sint-Hubertusdreef

 • De Waterloosesteenweg: tussen de gewestgrens en de Sint-Hubertusdreef
 • De Sint-Hubertusdreef
 • De Harasdreef: tussen de Sint-Hubertusdreef en de gewestgrens

Toegangswegen tot de Ring - E411 (U-turn mogelijk)

 • De E411, richting centrum tot aan het viaduct Herrmann-Debroux
 • De E411, richting Namen: tussen de inrit aan de ADEPS en de gewestgrens
 • De Waversesteenweg: tussen de gewestgrens en de Herrmann-Debrouxlaan

  De parking van Brussels Airport te Zaventem is bereikbaar. U kunt online

  Hoe herken ik de LEZ?

  Praktisch pagina | Low Emission Zone (1)

  Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst om de LEZ aan te geven. Ze geven aan dat u de lage-emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ binnenrijdt, moet u de toegangscriteria naleven.

  Om welke voertuigen gaat het?

  Behoudens afwijking betreft de reglementering de volgende voertuigen, ongeacht of ze in België of in het buitenland ingeschreven zijn:

  • De personenwagens (voertuigen van categorie M1 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (voertuigen van categorie N1 klasse I op het inschrijvingsbewijs).
  • De minibussen (categorie M2 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (categorie N1 klasse II, III op het inschrijvingsbewijs).
  • De bussen (voertuigen van categorie M3 klasse I, II, A op het inschrijvingsbewijs).
  • De autocars (voertuigen van categorie M3 klasse III, B op het inschrijvingsbewijs).

  Er is voorzien om vanaf 2025 nieuwe categorieën van voertuigen te integreren.

  • De bromfietsen (categorie L1-L2 op het inschrijvingsbewijs).
  • De moto’s (categorie L3-L4-L5-L6-L7 op het inschrijvingsbewijs).
  • De vrachtwagens (categorie N2-N3 op het inschrijvingsbewijs).

  De euronorm van het voertuig, de categorie en de brandstof bepalen of het voertuig in de LEZ mag rijden (of niet).

  Opmerking: het wettelijke goedkeuringsproces van de voorgestelde planning voor de periode 2025-2036 loopt momenteel.

  Hoe gebruikt u de kalender?

  Selecteer in de onderstaande tabel eerst de categorie van het voertuig (vermeld in het veld ‘J’ van het inschrijvingsbewijs) in het rolmenu. De categorieën van voertuigen worden vervolgens gedetailleerd per brandstof (diesel/hybride of benzine/hybride / LPG / CNG) – vermeld in het veld ‘P3’ van het inschrijvingsbewijs. Kijk ten slotte naar de rij van de tabel die overeenkomt met de euronorm van het voertuig (veld ‘V9’): er wordt van jaar tot jaar aangegeven of dit voertuig inhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden of niet.

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 6d
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6 b, c
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 6d
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6 b, c
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Personenwagen (M1)

  Bestelwagen N1, klasse I

  Euro 1

  01/07/1992 - 31/12/1996

  01/10/1994 - 31/12/1997

  Euro 2

  01/01/1997 - 31/12/2000

  01/01/1998 - 31/12/2000

  Euro 3

  01/01/2001 - 31/12/2005

  01/01/2001 - 31/12/2005

  Euro 4

  01/01/2006 - 31/12/2010

  01/01/2006 - 31/12/2010

  Euro 5

  01/01/2011 - 31/08/2015

  01/01/2011 - 31/08/2015

  Euro 6

  01/09/2015 - 31/08/2019

  01/09/2015 - 31/08/2019

  Euro 6d-TEMP

  01/09/2019 - 31/12/2020

  01/09/2019 - 31/12/2020

  Euro 6d

  01/01/2021 - ...

  01/01/2021 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Bus M3 klasse I, II, A

  Geen Euro

  ... - 30/09/1993

  Euro I2

  01/10/1993 - 30/09/1996

  Euro II

  01/10/1996 - 30/09/2001

  Euro III

  01/10/2001 - 30/09/2006

  Euro IV

  01/10/2006 - 30/09/2009

  Euro V

  01/10/2009 - 31/12/2013

  Euro VI

  01/01/2014 - 31/08/2019

  Euro VId

  01/09/2019 - 31/08/2021

  Euro VIe

  01/09/2021 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Autocars M3 klasse III, B

  Geen Euro

  ... - 30/09/1993

  Euro I

  01/10/1993 - 30/09/1996

  Euro II

  01/10/1996 - 30/09/2001

  Euro III

  01/10/2001 - 30/09/2006

  Euro IV

  01/10/2006 - 30/09/2009

  Euro V

  01/10/2009 - 31/12/2013

  Euro VI

  01/01/2014 - 31/08/2019

  Euro VId

  01/09/2019 - 31/08/2021

  Euro VIe

  01/09/2021 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Alles
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 5
  < Euro 5
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Bromfiets L1-L2

  < Euro 5

  ... - 31/12/2020

  Euro 5

  01/01/2021 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  < Euro 3
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  < Euro 3
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Moto L3-L5

  < Euro 3

  ... - 31/12/2006

  Euro 3

  01/01/2007 - 31/12/2016

  Euro 4

  01/01/2017 - 31/12/2020

  Euro 5

  ... - 01/01/2021

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 5
  Euro 4
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 5
  Euro 4
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Moto L6

  Moto L7

  Geen Euro

  ... - 31/12/2017

  ... - 31/12/2016

  Euro 4

  01/01/2018 - 31/12/2020

  01/01/2017 - 31/12/2020

  Euro 5

  01/01/2021 - ...

  01/01/2021 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 6d
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro 6d
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Minibus (M2) en bestelwagen N1 klasse II, III

  Geen Euro

  ... - 30/09/1994

  Euro 1

  01/01/1994 - 31/12/1997

  Euro 2

  01/01/1998 - 31/12/2001

  Euro 3

  01/01/2002 - 31/12/2006

  Euro 4

  01/01/2007 - 31/12/2011

  Euro 5

  01/01/2012 - 31/08/2016

  Euro 6

  01/09/2016 - 31/08/2020

  Euro 6d-TEMP

  01/09/2020 - 31/12/2021

  Euro 6d

  01/01/2022 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Vrachtwagen N2 < 2610kg

  Geen Euro

  ... - 30/09/1993

  Euro I

  01/10/1993 - 30/09/1996

  Euro II

  01/10/1996 - 30/09/2001

  Euro III

  01/10/2001 - 30/09/2006

  Euro IV

  01/10/2006 - 30/12/2011

  Euro V

  01/01/2012 - 31/08/2016

  Euro VI

  01/09/2016 - 31/12/2021

  Euro VId

  01/01/2022 - ...

 • Diesel/hybride
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

 • Benzine/hybride/LPG/CNG
 • Zien 2023

  Zien 2036

  Norm 2022
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm

  Vrachtwagen N2 > 2610kg en N3

  Geen Euro

  ... - 30/09/1993

  Euro I

  01/10/1993 - 30/09/1996

  Euro II

  01/10/1996 - 30/09/2001

  Euro III

  01/10/2001 - 30/09/2006

  Euro IV

  01/10/2006 - 30/09/2009

  Euro V

  01/10/2009 - 31/12/2013

  Euro VI

  01/01/2014 - 31/08/2019

  Euro VId

  01/09/2019 - 31/08/2021

  Euro VIe

  01/09/2021 - ...

  Indien uw voertuig een tweedehands voertuig is, kunt u op het Car-Pass document terugvinden aan welke Euronorm het voertuig voldoet. Het is ook mogelijk om de euronorm van uw voertuig te achterhalen met behulp van de COC-code (.pdf) op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Als de euronorm van het voertuig volgens de COC-code niet overeenstemt met de euronorm vermeld op het inschrijvingsbewijs of in de simulator, kunt u een gegevenscorrectie aanvragen.

  Als uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ), kunt u een dagpas kopen en zo het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden.

  Het feit dat uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Brusselse LEZ, betekent niet dat u uw verkeersbelasting niet meer hoeft te betalen.Pas wanneer u uw nummerplaat laat schrappen, bent u geen verkeersbelasting meer verschuldigd.

  Hoeveel bedraagt de boete?

  Wie de criteria voor toegang tot de lage emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van € 350.

  Elke nieuwe overtreding wordt bestraft met hetzelfde bedrag. Een nieuwe boete voor een nieuwe overtreding kan alleen worden opgelegd als deze 3 maanden later plaatsvindt dan de vorige overtreding.
  Voorbeeld: ik heb op 1 mei met mijn verboden voertuig gereden. Ik krijg een eerste boete. Ik krijg een tweede boete als ik na 31 juli nog steeds met dit voertuig rijd. Enzovoort.
  Op die manier krijgt de eigenaar van het voertuig de kans om de nodige schikkingen te treffen, zodat hij/zij het voertuig niet langer nodig heeft. Per jaar kunnen dus maximaal 4 boetes per voertuig worden uitgeschreven.

  Voor 2022is voorzien dat de voertuigen die vanaf dat jaar onder het verbod vallen, pas vanaf juli2022beboet zullen worden. Er is een overgangsperiode van zesmaanden vastgesteld, waarin overtreders alleen waarschuwingen krijgen.

  Als u een boete krijgt en moeite hebt om deze te betalen, kunt u een afbetalingsplan aanvragen bij Brussel Fiscaliteit.

  De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een afbetalingsschema voor boetes zijn:

  • Een gemotiveerde aanvraag indienen vóór de vervaldatum van de boete.
  • Het aantal maandelijkse aflossingen is beperkt tot 4.

  U kunt uw aanvraag indienen via dit formulier door de optie ‘afbetalingsschema voor boetes’ te selecteren.

  Hoe wordt er gecontroleerd?

  De controles gebeuren met camera's, op basis van de nummerplaat van het voertuig. Een netwerk van ongeveer 191 camera’s werd geleidelijk ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied). De camera's worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijke aard.

  Deze camera's zullen zowel voor de lage-emissiezone als voor politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zijn geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest van Brussel Preventie en Veiligheid.

  Deze website maakt gebruikt van cookies.

  Gelieve u akkoord te geven voor de niet-essentiële cookies van LEZ.brussels.

  Let’s go mijn cookie!

  Accepteren

  Strikt Noodzakelijke cookies

  • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen

   Zonder deze cookies is het niet mogelijk op onze website te surfen en werkt de site niet naar behoren. Ze kunnen in onze systemen niet uitgeschakeld worden. Ze worden op uw computer geplaatst als reactie op uw handelingen die de aanvraag van een dienst inhouden: uw privacyvoorkeuren bepalen, inloggen (toegang vragen tot beveiligde zones van de website) of formulieren invullen.
   Dankzij deze cookies:

   • kan u tussen de verschillende onderdelen van de website surfen;
   • kan u formulieren invullen;
   • kunnen we op een veilige manier uw identiteit nagaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens als u een persoonlijke account aanmaakte. Dit omvat het surfen tussen de beveiligde zones van de site waarvoor authenticatie noodzakelijk is.

   U kan uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies blokkeert of u waarschuwt over het bestaan van cookies. Als u deze cookies nadien weigert, werken bepaalde onderdelen van de website of bepaalde aangeboden diensten helemaal niet of niet naar behoren.

  • Functionele cookies

   Functionele cookies, ook "functionaliteitscookies" genoemd, zorgen ervoor dat de website beter werkt en meer op u is afgestemd. Ze vergemakkelijken en analyseren immers de werking van de website om haar gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken: ze onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en geven u karakteristieken die nauwkeuriger en persoonlijker zijn.
   Dankzij hen:

   • zijn diensten beter op u afgestemd omdat uw voorkeuren onthouden worden (uw gebruikersnaam, taalkeuze, munteenheid, regio waar u zich bevindt, enz.);
   • hoeft u uw keuzes niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw te formuleren (de website onthoudt de wijzigingen die u aanbracht, zoals lettergrootte of lettertype);
   • kunnen we de gegevens verzamelen die u op online formulieren meedeelt;
   • kunnen we de diensten leveren die u hebt gevraagd (u kan zo bijvoorbeeld een video bekijken of een commentaar op een blog geven);

   Deze cookies zijn eigen aan het content management platform (bijvoorbeeld WordPress, Drupal, Liferay, Craft CMS), een soort van software die kan worden omschreven als de "motor" van een site.
   De gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem gemaakt en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen.
   Als u deze cookies blokkeert, kan het zijn dat onze diensten geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren.

  Optionele cookies

  • Analytische cookies en prestatiecookies

   Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Het gaat meer bepaald om het aantal maal dat de site bezocht wordt en om het surfgedrag op de site.
   Dankzij deze cookies kunnen we statistieken opstellen. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen en nagaan vanaf waar ze op onze site terechtkwamen. Op die manier kunnen we de prestatie van onze website en onze diensten meten en verbeteren. De cookies leren ons welke pagina's het populairst en het minst populair zijn, tonen ons hoe bezoekers op de site surfen en hoe de diensten worden gebruikt.
   Door deze cookies kunnen we ook op een andere manier de prestaties nagaan: ze geven aan of er foutmeldingen zijn geweest, hoe vaak dit gebeurde en na welke handelingen.
   De cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. De gegevens die ze verzamelen worden op zo’n manier samengebracht, dat anonimiteit verzekerd is. De cookies dienen immers alleen maar om de website beter te laten werken.
   De gegevens die de cookies verzamelen, worden samengevoegd. Als u deze cookies verwijdert, kunnen we bijgevolg niet weten wanneer u onze site hebt bezocht of haar diensten hebt gebruikt. We zijn dan niet in staat haar prestaties te bewaken.

  • Gerichte cookies

   Deze cookies verzamelen gegevens over uw surfgewoonten op het internet en uw gebruik van onze diensten om u reclame aan te bieden die op u is afgestemd en met uw interesses strookt. Dankzij hen kunnen we het aantal keer dat u een advertentie ziet beperken en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes inschatten. Meestal worden deze cookies geïnstalleerd door advertentienetwerken met toelating van de websitebeheerder. Ze onthouden de bezoeken aan een website en delen die informatie met andere ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebedrijven). Gerichte cookies zijn vaak gekoppeld aan functionaliteiten van de website die door een partnerbedrijf worden geleverd.
   Dankzij hen:

   • hoeft u niet herhaaldelijk dezelfde reclameboodschappen te zien krijgen;
   • kunnen we de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne meten;
   • kunnen we de advertenties op onze websites en andere communicatieplatformen personaliseren.

   De gegevens worden verzameld en gedeeld met derden om gericht te kunnen adverteren en optimale oplossingen voor te stellen voor onze administraties, uitgevers en eventuele adverteerders. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en niemand kan via de verzamelde gegevens geïdentificeerd worden.
   Gerichte cookies zijn gebaseerd op het unieke identificatienummer van uw browser en digitaal toestel op het internet (IP-adres). Blokkeert u deze cookies, dan blijft u advertenties zien. U krijgt alleen minder gerichte reclame.

  • Cookies die door derden op onze sites worden uitgebracht

   Cookies uitgaande van derden kunnen geïnstalleerd zijn in toepassingen (van derden) die in onze website of in onze diensten zijn ingebouwd, in advertenties (illustraties, animaties, video's, enz.) die worden verspreid via advertentieruimte die in onze website of in onze diensten zijn ingebouwd. Dat is met name het geval met knoppen als "Delen", "Liken", die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.
   Het sociale netwerk dat zo'n toepassingsknop levert, kan u dankzij die knop identificeren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tijdens de raadpleging van onze website of van onze diensten. Dit soort toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk in staat stellen uw surfgedrag op onze website of op onze diensten te volgen wanneer uw account bij het betreffende sociale netwerk ingeschakeld is (niet afgesloten sessie) op uw toestel terwijl u op onze website of op onze diensten surft.
   Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het beleid inzake privacybescherming van die derden. Zo hebben wij helemaal geen controle over het proces dat de sociale netwerken gebruiken om gegevens over uw surfgedrag op zijn websites of op zijn diensten te verzamelen en te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij zelf beschikken.
   Wij nodigen u uit het beleid inzake privacybescherming van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de – met name publicitaire – gebruiksdoeleinden van de surfgegevens die zij dankzij die toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dat beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij die sociale netwerken uit te oefenen, meer bepaald door zelf de parameters van uw gebruiksaccounts voor elk van die netwerken te bepalen.
   Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde, eenvoudig en kosteloos, kunt kiezen voor het weigeren van de registratie van cookies op uw digitaal toestel, zodat wij noch onze partners beschikken over de gegevens die cookies verzamelen.

  Meer informatie

  You might also like

  Latest Posts

  Article information

  Author: Virgilio Hermann JD

  Last Updated: 07/03/2022

  Views: 6261

  Rating: 4 / 5 (61 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Virgilio Hermann JD

  Birthday: 1997-12-21

  Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

  Phone: +3763365785260

  Job: Accounting Engineer

  Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

  Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.